Obilazak krajeva u Dalmaciji i Hercegovini, postradalih od zemljotresa: razgledanje o?te?ene ?kole u Vi?i?ima i odlazak