Obilazak krajeva u Dalmaciji i Hercegovini, postradalih od zemljotresa: u prolazu kroz ?apljinu