Poseta Sudanu: prilikom potpisivanja zajedni?kog kominikea