Prijem Koni Zilijakusa, narodnog poslanika laburističke stranke, sa suprugom i ćerkom