Prijem predsednika i sekretara FIOAC, me?unarodne federacije biv?ih ratnika, Albera Morela i Eliota Njukomba