Prijem akreditiva od ambasadora Gvineje Sihke Kamare