Prijem predstavnika komuna koji su predali povelje o izboru za po?asnog gra?anina svih op?tina Jugoslavije, povodom 70. ro?endana predsednika Tita