Prijem predstavnika komuna koji su predali povelje o izboru za počasnog građanina svih opština Jugoslavije, povodom 70. rođendana predsednika Tita