Prijem akreditiva od ambasadora Senegala Luisa Geja