Prijem akreditiva od ambasadora Malija Alida Turea