Prijem Erika D?onstona, predstavnika udru?enja ameri?kih filmskih proizvo?a?a