Put vozom u posetu SSSR-u: susret sa ambasadorom FNRJ u Ma?arskoj, Mirkom Tepavcem