Povratak iz posete SSSR-u: Jovanka Broz u prodavnici narodne radinosti u Budimpe?ti