Povratak iz posete SSSR-u: Jovanka Broz u kafani "Vere? Mari" u Budimpe?ti