Prijem al?irske parlamentarne delegacije, na ?elu sa Ahmedom Kaidom