Poseta predsednika Meksika Mateosa: potpisivanje zajedni?ke izjave u Dvoru na Dedinju