Prijem ?lanova redakcije knjige "Prva proleterska" i predstavnika Tre?e proleterske sand?a?ke brigade