Poseta aerodromu u Puli i razgledanje prve pošiljke aviona iz SAD