Poseta predsednika Finske Kekonena: Jovanka Broz i supruga predsednika Kekonena u ?etnji na Brionima