Poseta predsednika Nasera: razgledanje novog aluminijskog voza u Puli