Prijem akreditiva novog ma?arskog ambasadora ?er?a Zagora