Na izlazu iz U?i?ke 15, ?aci ?kole "22. decembar" ?estitaju 71. ro?endan predsedniku Titu