Predaja akreditiva bolivijskog ambasadora Armanda Prudencija