Poseta predsednika Liberije Vilijema Tabmena: na putu od ?elezni?ke stanice do Dedinja