Poseta predsednika Liberije Vilijema Tabmena: u Starom dvoru