Sa u?enicima i nastavnicima ?kole iz Vojnog Kri?a, kotar ?azma