Prijem delegacije I Kongresa ekonomista Jugoslavije