Poseta N.S. Hru??ova: predsednik Tito i Jovanka Broz u Beloj vili u razgovoru sa N.S. Hru??ovim i Ninom Petrovnom, vo?nja motornim ?amcem