Poseta N.S. Hru??ova: dolazak i razgledanja Agrokombinata u Smledniku