Poseta N.S. Hru??ova: sve?ani do?ek u Velenju, razgledanje rudnika i raznih tehni?kih ure?aja