Poseta N.S. Hru??ova: sve?ana sednica radni?kog saveta rudnika i progla?enje N.S. Hru??ova za po?asnog ?lana kolektiva velenjskih rudara