Poseta N.S. Hru??ova: u parku ispred Starog dvora pre odlaska