Poseta N.S. Hru??ova: prolazak ulicama Beograda, prilikom odlaska