Prijem Stane Toma?evi?, ambasadorke SFRJ u Norve?koj