Prijem delegacije sa Osnivačkog kongresa Udruženja profesora i učitelja