Poseta ?ileu: u rezidenciji u Vinja del Maru, razgovor sa gradona?elnikom Krohasom i novinarima