Poseta Meksiku: poseta Gradskoj ve?nici Meksiko Sitija i prijem klju?eva grada od gradona?elnika