Poseta Meksiku: prijem ?lanova jugoslovenske Ambasade u Meksiku