Boravak u SAD-u: sa generalnim sekretarom U Tantom i odlazak iz UN