Boravak u SAD-u: prijem Eleri Hantingtona, nekada?njeg predstavnika pri Vrhovnom ?tabu