Boravak u SAD-u: prijem ministra inostranih poslova Liberije Rudolfa Grimesa