Boravak u SAD-u: prijem predstavnika Kameruna u UN