Prijem u Prezidijumu Narodne skupštine, povodom 60. rođendana predsednika Tita