Poseta cara Hajla Selasija: intimna večera u Belom dvoru, koju je u čast cara Hajla Selasija, priredio predsednik Tito