Prijem delegacije Poljskog fronta narodnog jedinstva, na ?elu sa Zenonom Kli?kom