Izjava sau?e??a povodom smrti predsednika SAD D?ona Kenedija i upisivanje u knjigu ?alosti u ambasadi SAD