Poseta rumunske dr?avno-partijske delegacije predvo?ene Georgi De?om: do?ek na ?elezni?koj stanici u Beogradu, na povratku iz posete Sloveniji