Prijem akreditiva od austrijskog ambasadora Karla Hartla