Jovanka Broz sa dr. Ivanom Ribarom i njegovom suprugom u obilasku cve?are na Brionima