U Narodnoj skup?tini FNRJ: polaganje zakletve i ?itanje ekspozea u ime nove Vlade