Sa svr?enim slu?aocima prve klase Vi?e vojne akademije: grupna fotografija