Sa svršenim slušaocima prve klase Više vojne akademije: grupna fotografija